Неизправност, повреда и обслужване на колелата и гумите

Повредите в автомобилните колела се случват по-рядко. Към тях се итнасят разхлабването, разбиването или скъсването на винтовите съединения, свързващи диска към главината вследствие недостатъчно, прекомерно или неправилно затягане на резбата.